Aktualności

0
Inwestycja Green Corner powstanie z poszanowaniem zasad zrównoważonego budownictwa oraz z uwzględnieniem kryteriów certyfi kacji LEED.
0
Idea zrównoważonego rozwoju – oderwania wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów – była wiodąca podczas tegorocznej konferencji Dni Betonu, ...
0
Dnia 15 Października nastąpiło ofi cjalne otwarcie betonowego silosu dla Cukrowni Werbkowice należącej do Krajowej Spółki Cukrowniczej....
0
W dniach 21–24 czerwca 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku odbyły się 16. Mistrzostwa Polski Żeglarzy ...
0
Wyniki XIV edycji konkursu „Platynowe Wiertło” zostały ogłoszone podczas konferencji prasowej, 25 maja br. w Warszawie.
0
Cemex Polska otrzymał nagrodę specjalną za innowacyjność, którą przyznało Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego.
0
Lafarge Cement dołączył do grona partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyróżnienie to uhonorowało wieloletnie działania firmy na rzecz o...
0
Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. otrzymała Certyfi katy BezpieBezpieczeństwa wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górni...
0
W ciągu 2 lat będzie wyremontowany 60-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 8 między Piotrkowem a Rawą Mazowiecką.
0
Mostostal Warszawa rozbuduje Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy Al....