Kontakt

Adres wydawnictwa i biura reklamy
ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel./fax 22 646 75 21
e-mai: redakcja@swiatbetonu.pl
strona: www.swiatbetonu.pl

Prezes zarządu
Dyrektor wydawnictwa

Tadeusz Bąk
e-mail: tadeusz.bak@pcbmedia.pl

Redakcja
Artur Kuźmiuk, Piotr Bąk, Beata Gozdur, Sylwia Rogozińska

Obsługa zleceń reklamowych w serwisie Świat Betonu
e-mail: redakcja@swiatbetonu.pl
tel./fax 22 646 75 21

Konto bankowe
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o.
Bank PeKaO SA VIII Oddział w Warszawie
16 1240 1112 1111 0000 0166 2690


Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

Wyślij wiadomość

przepisz kod z obrazka

PODZIEL SIĘ: