Aktualności

0
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało nam szansę skorzystania z pomocy strukturalnej i dokonania szybkiej modernizacji systemu tran...
0
Nie ma drugiego takiego rynku w Europie, na którym zjawisko występowania cementów niespełniających norm byłoby obecne w takim stopniu jak w ...
0
Domieszki firmy Basf sprawiają, że beton jest bardziej płynny, bardziej trwały, odporniejszy na zgniatanie – to zaś zwiększa ekologiczne zal...
0
0
W dniu 21 lipca 2009 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie podpisano umowę na budowę obwodnicy Żyrardowa...
0
14 września 2010 roku Oddział Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego ERBUD podpisał kontrakt na budowę części lotniczej lotniska Warszawa/ Modli...
0
Inwestycja Green Corner powstanie z poszanowaniem zasad zrównoważonego budownictwa oraz z uwzględnieniem kryteriów certyfi kacji LEED.
0
Idea zrównoważonego rozwoju – oderwania wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów – była wiodąca podczas tegorocznej konferencji Dni Betonu, ...
0
Dnia 15 Października nastąpiło ofi cjalne otwarcie betonowego silosu dla Cukrowni Werbkowice należącej do Krajowej Spółki Cukrowniczej....
0
W dniach 21–24 czerwca 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku odbyły się 16. Mistrzostwa Polski Żeglarzy ...
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy