Kolejny krok na drodze do zeroemisyjnej cementowni

Ocena: 5
2202

Projekt ECO2CEE, będący komplementarnym etapem dla inwestycji Kujawy  Go4ECOPlanet, uzyskał grant w wysokości 2,54 mln euro na przygotowanie dokumentacji projektowej z programu „Łącząc Europę” (CEF Energy PCI „Studies”). Projekt został też wpisany na nową listę Projektów Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej - Projects of Common Interest (PCI), która obejmuje kluczowe inwestycje infrastrukturalne dla polityki energetycznej i klimatycznej. Umożliwi to ubieganie się w latach 2024-2025 o kolejne dofinansowanie na prace wykonawcze związane z powstaniem morskiego terminalu, w którym przeładowywane będzie CO2 transportowane z Cementowni Kujawy.

 

 

Grupa Holcim, do której należy Lafarge w Polsce, zakłada, że projekty w obszarze dekarbonizacji przyczynią się do rentownego wzrostu przychodów. Grupa realizuje obecnie największą liczbę inwestycji współfinansowanych przez EU w zakresie wychwytywania i magazynowania CO2, w tym projekt na Kujawach.

Jolanta Zdunowska, Dyrektor Techniczny Projektów Wychwytywania i Składowania CO2 w Lafarge Polska podkreśla: - projekt wychwytywania CO2 w cementowni Kujawy GO4ECOPlanetjest unikatowym projektem na skalę światową. Już w 2027 roku pozwoli w 100 procentach zredukować emisje CO2 Cementowni Kujawy. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii CryocapFG firmy Air Liquide, którą będzie można replikować w innych cementowniach. Żeby jednak projekt mógł funkcjonować, niezbędne jest stworzenia całego łańcucha dostaw. Dofinansowanie do projektu ECO2CEE obejmującego m.in. przeładunek – jest dużym kamieniem milowym w ramach realizacji naszej inwestycji.

Założeniem projektu ECO2CEE, realizowanego przez Orlen we współpracy z Lafarge Polska i Air Liquid, jest stworzenie kompleksowego łańcucha dostaw od podmiotów wychwytujących CO2 w północno-centralnej części Polski do terminalu morskiego w Gdańsku. Projekt obejmuje budowę ogólnodostępnego terminalu przeładunku dwutlenku węgla i związaną z nim infrastrukturę w celu zmagazynowania gazu pod dnem morza. Planowany terminal ma być multimodalny, co zakłada połączenie różnych rodzajów transportu, a także powiązanie go z siecią rurociągów. Początkowo transport do terminalu będzie realizowany koleją. Docelowym rozwiązaniem jest budowa rurociągu przesyłającego CO2. Oczekiwana przepustowość terminalu ma wynosić 3 mln ton CO2 rocznie w pierwszym etapie projektu w latach 2027-2030 następnie po roku 2030 możliwe będzie zwiększenie  przepustowości w zależności od zapotrzebowania.

Inwestycja jest kluczowa dla Cementowni Kujawy. Infrastruktura, która powstanie w jej ramach, pozwoli przetransportować, a następnie zmagazynować CO2 wychwycony z zakładu. Emisję z produkcji cementu, wynikającą z rozkładu węglanu wapnia można wyeliminować tylko za pomocą technologii wychwytywania i składowania CO2 (Carbon Capture Storage - CCS), dlatego projekt ten również stanowi ważny krok na drodze do osiągnięcia zeroemisyjności sektora cementowego do 2050 roku.

ECO2CEE to projekt, którego Lafarge Polska jest partnerem. Jest to osobna, komplementarna inicjatywa w stosunku do projektu Kujawy Go4ECOPlanet. W Cementowni Kujawy przewidziane jest powstanie osobnego terminalu przeładunkowego na potrzeby zakładu.

 

Źródło: Lafarge

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: