"Beton towarowy wyrobem budowlanym" - co czeka branżę?

Ocena: 0
1917

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało panel ekspercki pt. "Beton towarowy wyrobem budowlanym - najważniejsze aspekty związane z wprowadzaniem do obrotu”. Był on skierowany przede wszystkim do pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, którzy od 1 lipca 2019 roku będą uprawnieni do kontroli betonu towarowego w związku z uzyskaniem przez ten materiał konstrukcyjny formalnego statusu wyrobu budowlanego.

Otwarcie panelu eksperckiego przez: R. Piątka - zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Romana Sobczaka - Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych

Partnerami merytorycznymi wydarzenia były: Instytut Techniki Budowlanej i Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Panel został otwarty przez Romana Sobczaka - Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych, który otwierając spotkanie przypomniał jakim kontrolom będzie podlegać obrót betonem i dlaczego tak ważne są normy PN-EN 206 jak i krajowe uzupełnienie. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego był reprezentowany przez Krzysztofa Piątka - zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Panel ekspercki został podzielony na wykłady tematyczne, które dotyczyły zagadnień związanych z obowiązującymi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 206 i krajowego uzupełnienia PN-B- 06265. Wśród tematyki omawianej na spotkaniu przybliżono standardy dla procesu produkcji betonu towarowego, dokumentacji niezbędnej przy procesie produkcji oraz kontroli betonu i surowców do jego produkcji, a także dokumentów wymaganych przy dystrybucji i transporcie betonu towarowego. Przedstawiono także podstawowe metody badań betonu towarowego i ich praktyczne znaczenie a także wymagania i praktykę certyfikacji zakładowej kontroli produkcji. Prelegentami z ramienia Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce byli: Teresa Bonaszewska-Wyszomirska, Paweł Tokarz, Janusz Pużak i Tomasz Juszczak.

Wykłady dały początek żywej debacie uczestników spotkania. Uczestnicy panelu eksperckiego dzielili się swoimi spostrzeżeniami, wymieniali doświadczeniami, a także korzystali z możliwości weryfikacji wiedzy w dyskusji z zaproszonymi ekspertami.

Dodatkowym owocem tego spotkania panelowego będzie wydanie przez Ministerstwo przewodnika po wymaganiach formalnych stawianych betonowi towarowemu z punktu widzenia wprowadzania go do obrotu na prawach wyrobu budowlanego, którego współautorami mają być także eksperci SPBT.

Źródło i zdjęcie: SPBT

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy