XXIV Walne Zgromadzenie SPBT - nowe kierunki działalności Stowarzyszenia

Ocena: 0
2304

14 czerwca 2018 roku w Hotelu Park Inn w Krakowie odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej informacji dotyczącej wprowadzonej w Stowarzyszeniu polityki compliance. Jej założenia przedstawił Mecenas Maciej Małecki reprezentujący Kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków SPBT Zarząd X kadencji podsumował swoją pracę w roku sprawozdawczym, a także przedstawił wprowadzone zmiany w Stowarzyszeniu. Prezes Stowarzyszenia Michał Daszkiewicz poinformował, że nowo powołany Zarząd w lipcu zeszłego roku zreformował i rozbudował strukturę grup roboczych SPBT powołując GRUPY PROJEKTOWE: ds. Finansowo-Prawnych, ds. Transportu, ds. Znaku DOBRY BETON, ds. BHP, ds. Zrównoważonego Rozwoju, ds. Komunikacji, ds. Normalizacji Betonu, ds. Innowacji i Rozwiązań. Takie wyselekcjonowanie tematyki Grup Projektowych było podyktowane rozwojem problematyki, z jaką branża musi się mierzyć w swojej działalności. Ponadto Michał Daszkiewicz przekazał, iż każdy z Członków Zarządu pełni rolę sponsora danej Grupy Projektowej tj. osoby, która nadzoruje i wspiera działania oraz organizuje zasoby dla przypisanej sobie Grupy.

Następnie Prezes przekazał głos Członkom Zarządu, którzy omówili aktywności poszczególnych grup w ostatnim roku sprawozdawczym.

W ramach relacjonowanych tematów głos zabrał Wojciech Kliś – V-ce Prezes Zarządu SPBT, który przedstawił aktywności Grupy ds. BHP. Grupa ta ściśle współpracuje z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wraz, z którym wypracowywane są standardy dla transportu i rozładowywania betonu na placu budowy.

Kolejnym referującym był Michał Elert – Skarbnik Zarządu SPBT, który jako sponsor GP. ds. Znaku DOBRY BETON przedstawił ewolucje wyróżnienia. Znak DOBRY BETON poświęcony do XV edycji kampanii tylko jakości ewoluował w kierunku Jakości, BHP i Środowiska. Przedstawił obszary kontroli w ramach standardu BHP i Środowiska a także plusy jakie ze sobą ta ewolucja niesie.

Następnie głos zabrał Sponsor GP. ds. Transportu, Łukasz Żyła, który omówił priorytetowe działania tej grupy. Jednym z nich było uzyskanie wyjaśnienia ze strony Ministerstwa Finansów odnośnie objęcia transportu betonu towarowego systemem monitorowania drogowego przewozu towarów SENT. Kolejny temat, nad którym pracuje ww. grupa dotyczy zwiększenia limitów DMC dla betonomieszarek trzyosiowych z 26 t na 28 t a dla betonomieszarek czteroosiowych z 32 t na 36 t. Obecnie działania Zarządu skupiają się na współpracy z organizacjami pokrewnymi jak i analizie alternatywnych rozwiązań technicznych- współpraca z producentami podwozi i zabudowy.

W ramach omawiania działalności GP ds. Finansowo-Prawnych głos zabrała Anna Kornecka – jeden ze sponsorów grupy projektowej. Przedstawiła ona priorytetowe działania grupy, wśród których wymienić należy: odwrotne obciążenie VAT, podzielona płatność VAT, sprzedaż betonu z pominięciem fakturowania, compliance policy.

Kolejnym referującym był Robert Czołgosz – Sekretarz Zarządu SPBT, który omówił pracę Grupy Projektowej ds. Normalizacji Betonu. Jako priorytety tej grupy wskazał: opracowanie krajowego uzupełnienia do normy EN 206, nowelizację Podręcznika SPBT do normy EN 206 wraz z krajowym uzupełnieniem, współpracę z Polskim Centrum Akredytacji w sprawie ujednolicenia standardów w certyfikacji wytwórni betonu towarowego, a także organizację szkolenia dla GUNB pod hasłem „Beton wyrobem budowlanym”.

Po części sprawozdawczej odbyła się część formalna, w której zebrani udzielili Zarządowi SPBT absolutorium za ostatni rok sprawozdawczy, a także podjęli niezbędne uchwały umożliwiające SPBT realizację planowanych działań na rok najbliższy i następne.

Prezes Zarządu zachęcał członków do aktywnego włączenia się w pracę grup roboczych, a także zgłaszanie uwag i propozycji tematów, w których konieczne jest wsparcie ze strony Stowarzyszenia.

Kończąc spotkanie Prezes Michał Daszkiewicz w imieniu całej organizacji podziękował za współpracę i zaangażowanie Michała Elerta wręczając pamiątkowy adres.

Źródło i zdjęcia: SPBT

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy