Wielkie otwarcie

Ocena: 0
2937

Dnia 15 Października nastąpiło ofi cjalne otwarcie betonowego silosu dla Cukrowni Werbkowice należącej do Krajowej Spółki Cukrowniczej.

Generalnym wykonawcą konstrukcji jest Chemadex – firma z doświadczeniem w zakresie budownictwa przemysłowego oraz instalacji technologicznych. Jeden z największych w Polsce silos do przechowywania cukru o pojemności 50 tys. ton powstał w technologii deskowania ślizgowego. Dotychczas cukrownia dysponowała silosami o pojemności 10 tys. ton. Silos ten umożliwia przechowywanie materiału, zgodnie z normami europejskimi, przez okres ponad dwóch lat. Silos o wysokości 52 m i średnicy 45 m powstał na fundamencie opartym na szeregu pali. Ściany silosu wykonano w oszczędnym systemie betonów sprężanych kablami stalowymi. Kompleks cukrowni łączy się z silosem za pomocą estakady transportu cukru, również zrealizowaną przez firmę Chemadex.Źródło: Budownictwo Monolityczne 3/2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: