Certyfi katy Bezpieczeństwa dla Harsco

Ocena: 0
4066

Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. otrzymała Certyfi katy BezpieBezpieczeństwa wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, na dostępne w ofercie rusztowanie fasadowe Bosta 70 (nr certyfi katu B/02/011/10) i rusztowanie przejezdne Boss (nr certyfi katu B/02/006/10).

Znak B umieszczony na wyrobie jest dla klienta i sprzedawcy informacją, że bezpieczeństwo wyrobu zostało potwierdzone przez niezależną od producenta jednostkę oceniającą. Świadczy o tym, że wyrób spełnia wymagania określone przez krajowe standardy i przepisy prawne.


Źródło: Budownictwo Monolityczne 2/2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: