Rok wydania: Numer:
Świat Betonu 2010/2
W drugim numerze kwartalnika polecam Państwa uwadze zwłaszcza artykuły z działu „Technologie”. Dotyczą one w szczególności systemów szalunków wykorzystywanych podczas budowy obiektów o różnym kształcie i przeznaczeniu.
Świat Betonu 2010/1
Prezentujemy pierwszy numer nowego magazynu BUDOWNICTWO MONOLITYCZNE. Doceniając wagę zagadnienia zdecydowaliśmy się poświęcić mu osobne czasopismo. W zamierzeniu redakcji nowy kwartalnik ma być źródłem fachowych informacji przydatnych nie tylko wykonawcom, lecz także projektantom i architektom. Będziemy publikowali artykuły na temat materiałów, maszyn, narzędzi i sprzętu. W wydawnictwie nie zabraknie opisów realizacji – ciekawe rozwiązania warte są szerszej prezentacji, a przy okazji mogą być wskazówką dla innych wykonawców.
Świat Betonu 5/2012
Szanowni Czytelnicy,

jak podaje GUS i BCC ogólny klimat koniunktury w budownictwie spadł we wrześniu o 6 punktów. O poprawie swej sytuacji opowiedziało się 9% przedsiębiorstw, jej pogorszenie zadeklarowało 31%. Natomiast w pozostałych przedsiębiorstwach nie odnotowano zmiany koniunktury ani na lepsze ani na gorsze. W efekcie wrześniowy wskaźnik ogólnego klimatu w budownictwie wyniósł minus 22 wobec minus 16 w sierpniu.

Bieżący portfel zamówień, stan produkcji budowlano-montażowej i sytuacja finansowa sektora budowlanego zostały ocenione gorzej niż miesiąc wcześniej. Utrzymują się duże opóźnienia w terminowym otrzymywaniu należności. Przewiduje się jeszcze większe, niż prognozowane w sierpniu, ograniczenia zatrudnienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego spadku cen robót budowlano-montażowych. Jedna piąta badanych przedsiębiorstw zamierza prowadzić roboty budowlano-montażowe za granicą. Spodziewane jest jednak dalsze pogorszenie koniunktury za granicą, co przełoży się negatywnie na możliwości ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw budowlanych.
Niech te mało optymistyczne wieści płynące z badań nie zniechęcą do działania, a wręcz przeciwnie – mają pobudzić naszą aktywność w szerokim tego słowa znaczeniu.

Zapraszam do kolejnego numeru Budownictwa Monolitycznego.

Miłej lektury!
Tadeusz Bąk – dyrektor wydawnictwa