Strona główna | Wydanie Drukowane
Rok wydania: Numer:
‹‹‹ poprzednia12345678następna ›››
Świat Betonu 2013/3

Szanowni Czytelnicy,

Umowa Partnerstwa to najważniejszy polski dokument strategiczny na nową unijną perspektywę finansową na lata 2014–2020. Od kształtu tego dokumentu zależy, na jakie cele zostaną skierowane fundusze unijne w ramach trzech polityk unijnych w Polsce: Polityki Spójności (72,8 mld euro), Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Wydawanie pieniędzy unijnych będzie bardzo ściśle powiązane z unijną strategią Europa 2020 i budżetem unijnym na lata 2014–2020. Jak podał BCC w swoim komunikacie, nadal najwięcej środków – 31,95% z całości puli na politykę spójności w Polsce, zostanie skierowane na transport i infrastrukturę sieciową, chociaż pula na ten cel zostanie zmniejszona o około 25% (obecnie to 39,1%). Drugim największym biorcą będzie cel dotyczący wspierania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – 14,7%, z nieznacznym wzrostem w stosunku do obecnego poziomu wydatków (obecnie 13,9%). Trzeci największy dotychczasowy biorca to ochrona środowiska i tu wydatki spadają z 12.2 do 8,4%. Natomiast nowym, dużym biorcą funduszy unijnych będzie gospodarka niskoemisyjna – 10,3% (obecnie 2,1%). Podział środków unijnych na poszczególne działy gospodarki będzie wpływał na ich rozwój, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w inwestycjach budowlanych.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania Budownictwa Monolitycznego.

Tadeusz Bąk – dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2013/2

Drodzy
Czytelnicy,

jak podaje GUS w I kwartale br. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju była o 15,1% niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. W marcu br. spadek produkcji budowlano-montażowej w skali roku był bardziej znaczący niż w dwóch poprzednich miesiącach i wyniósł 18,5% (wobec 11,4% w lutym br.), na co wpływ miały m.in. gorsze niż przed rokiem warunki atmosferyczne.

Mniejsza niż przed rokiem była produkcja we wszystkich działach budownictwa. W jednostkach specjalizujących się w robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 24,2%, budową budynków – o 16,4% oraz jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 15,1%. Utrzymał się, obserwowany od czerwca ub. roku, spadek robót o charakterze inwestycyjnym i remontowym (wyniósł on odpowiednio 19,9% i 15,7%).

W I kwartale br. w strukturze produkcji budowlano-montażowej ogółem wyższy niż przed rokiem był udział budynków (spowodowany wzrostem udziału budynków niemieszkalnych, przy niewielkim spadku udziału budynków mieszkalnych). Zmniejszył się natomiast udział obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym głównie autostrad, dróg ekspresowych, ulic i dróg pozostałych oraz mostów, wiaduktów i estakad, tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych.

W kwietniu br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest nadal ujemny, ale nieco lepszy niż w poprzednich sześciu miesiącach. Mniej niekorzystne niż w marcu br. są oceny i prognozy sytuacji finansowej oraz produkcji budowlano-montażowej. Poprawiły się pesymistyczne przewidywania dotyczące portfela zamówień na rynku krajowym.

Czy powyższe dane mogą oznaczać, że odczujemy poprawę sytuacji gospodarczej jeszcze w tym roku? Zapraszam do kolejnego wydania Budownictwa Monolitycznego.

Beata Gozdur – redaktor naczelny
Świat Betonu 2013/1

Szanowni Czytelnicy,

w bieżącym wydaniu Budownictwa Monolitycznego chcę zwrócić Państwa uwagę na budownictwo prefabrykowane (str. 18–21). Prefabrykacja w budownictwie ma na celu stworzenie „przemysłowych” warunków realizacji procesów produkcji budowlanej. Podstawowymi zaletami uprzemysłowienia prefabrykacji jest:
  • skłócenie cyklu budowy,
  • obniżenie pracochłonności (zwłaszcza na etapie wznoszenia konstrukcji nośnej),
  • możliwość racjonalnego wykorzystania nowoczesnych materiałów,
  • częściowe uniezależnienie produkcji budowlanej od warunków atmosferycznych,
  • obniżenie kosztu budowy.
Prefabrykacja nie jest jednak wolna od wad:
  • większa energochłonność,
  • znaczna kapitałochłonność,
  • włączenie w proces budowlany innych branż,
  • trudności z różnicowaniem układów funkcjonalnych (unifikacja wymiarów),
  • trudności z atrakcyjnym zagospodarowaniem przestrzennym.
Zapraszam również do zapoznania się z innymi artykułami w numerze, które prezentują ciekawe rozwiązania techniczne w tradycyjnej technologii monolitycznej.

Miłej lektury!
Tadeusz Bąk – dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2012/6
Drodzy Czytelnicy,

chociaż koniunktura nie jest sprzyjająca, podobno najlepsze interesy robi się właśnie w kryzysie. Dlatego spójrzmy nieco pod innym kątem na otaczający nas świat i rzeczywistość. Życie toczy się dalej, może jest to świetny moment, aby na chwilę się zatrzymać i zaplanować działania na przyszłość.
To również dobry czas na szkolenia i zdobywanie nowych kwalifikacji. Warto odwiedzić różnego typu targi i wziąć udział w konferencjach, które poszerzą nasz światopogląd.
Zapraszam Państwa na Budmę do Poznania (nasze sto-isko w hali 2 nr 55) i konferencję Stowarzyszenia DAFA „Technologie i wykonawstwo bez wad„ (więcej na str. 25), a w Nowym 2013 Roku życzę samych sukcesów i pogody ducha.

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Budownictwa Monolitycznego.
Beata Gozdur – redaktor naczelny
‹‹‹ poprzednia12345678następna ›››
TEMAT MIESIĄCA
Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji betonowych

Konstrukcje betonowe, pomimo wysokiej odporności samego materiału na działanie ognia, również należy projektować z uwzględnieniem aspektu nośności ogniowej. Wraz z ekspertem Paroc wyjaśniamy, jak określać i dobrać odpowiednią metodę ochrony dla dźwigarów, kolumn, ścian i płyt z betonu. Czytaj więcej