Rok wydania: Numer:
Świat Betonu 2012/1

Drodzy Czytelnicy,


w pierwszym wydaniu Budownictwa Monolitycznego 2012 pragnę przekazać Państwu miłą informację, że od tej chwili pismo będzie dwumiesięcznikiem – dziękujemy za wciąż rosnące zainteresowanie naszym magazynem.

Temat bezpieczeństwa na budowach zawsze był i będzie aktualny. Ograniczanie wydatków inwestycyjnych kosztem bezpieczeństwa pracowników odchodzi do lamusa. Każda szanująca przepisy firma musi zadbać o BHP na budowie, tym bardziej, że jest to jeden z podstawowych punktów podczas kontroli przeprowadzanych przez PIP. System SECUMAX, który prezentujemy w artykule na str. 13, przychodzi z pomocą w zakresie tymczasowych zbiorowych zabezpieczeń krawędzi budynków i budowli.

W tym numerze poruszamy również temat sklejek wykorzystywanych w budownictwie. W zależności od przeznaczenia sklejki mogą być różne – z zabezpieczeniami krawędzi, filmami ochronnymi lub bez. Oferty firm, również w zakresie sklejek szalunkowych, prezentujemy w artykułach na stronach 23–26.

Nowym działem w Budownictwie Monolitycznym są Narzędzia. Prezentujemy w nim niezbędne na każdej budowie narzędzia ręczne i urządzenia pomiarowe, które usprawniają pracę z betonem, a także mogą być przydatne dla inżynierów (np. wymiarowanie).

Staramy się poruszać tematy, które są dla Państwa interesujące, ale również problematyczne. W artykule o konsystencjach mieszanek betonowych (str. 29) prezentujemy uwagi pana Kazimierza Ładyżyńskiego z Betoniarni-Laboratorium Hydrobudowy-1 odnośnie prawidłowości sformułowań, zawartych w specyfikacjach technicznych, które mogą wprowadzać w błąd przy opracowywaniu receptur mieszanek betonowych.

Zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi artykułami w numerze i życzę miłej lektury.


Tadeusz Bąk – dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2011/4

Drodzy Czytelnicy,


w Waszych rękach czwarty, ostatni w tym roku numer Budownictwa Monolitycznego, który będzie z nami na Targach BUDMA w Poznaniu w styczniu oraz Infrastruktura w Warszawie w listopadzie (zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszych stoisk).

W tym numerze poruszamy temat budownictwa infrastrukturalnego w Polsce – artykuły na stronach 8 i 12.

Zbliżająca się wielkimi krokami zima to czas niekorzystny dla budownictwa, bo wiąże się ze wstrzymaniem prac. Odpowiednie dodatki i domieszki do betonu mogą być rozwiązaniem problemu – piszemy o nich w artykułach na stronach 14–20.

Nowością na polskim rynku są płyny do bezpiecznego i łatwego usuwania betonu z różnego typu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do pracy z betonem. To nowy i szybki sposób czyszczenia elementów, który w bezpośredni sposób przekłada się na oszczędność czasu i pracy w działach serwisowych firm. Polecamy Państwu artykuł o Betondestruktorze na str. 31.

W Aktualnościach prezentujemy dobre wyniki w koniunkturze w III kwartale (str. 32) i optymistyczne perspektywy rozwoju firm budowlanych w 2012 roku (str. 34). Miejmy nadzieję, że te korzystne tendencje utrzymają się w całym przyszłym roku.

Zapraszam do lektury

Beata Gozdur – redaktor wydania
Świat Betonu 2011/3
Szanowni Czytelnicy,

ostatnie miesiące były bardzo gorące, szczególnie mając na uwadze ciągle rosnący kurs franka szwajcarskiego, opóźnienia w realizowaniu inwestycji (w tym drogowych) na Euro 2012 i tragiczną śmierć wybitnego polskiego architekta Stefana Kuryłowicza.

Wbrew różnym przeciwnościom umocniła się dynamika produkcji budowlano-montażowej, a na rynku pracy obserwowano dalszy, stopniowy wzrost zatrudnienia. Firmy budowlane realizują strategie pokryzysowe, choć jeszcze dosyć ostrożnie. Na rynek wprowadzane są nowe produkty, o których piszemy na stronach 12 i 26. Zupełnie innego wymiaru nabiera również system zarządzania i obieg dokumentów na budowach. Kwestię podniesienia wydajności projektów poruszamy na str. 23. Natomiast w jaki sposób sprostać wysoko postawionym wyzwaniom współczesności dowiedzą się Państwo z artykułu na str. 20.

O ciekawych rozwiązaniach technicznych piszemy w artykułach zamieszczonych w działach Realizacje i Technologie.

Zapraszam do lektury

Tadeusz Bąk – dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2011/2

Drodzy Czytelnicy,


we wiosennym wydaniu kwartalnika Budownictwo Monolityczne poruszamy temat budowy zbiorników i silosów żelbetowych. Różne technologie, jakie są wykorzystywane przy realizowaniu tego typu obiektów prezentujemy zarówno w dziale Realizacje, jak i Technologie. O wyborze techniki budowania zbiornika może decydować jego późniejsze przeznaczenie.

Do projektowania konstrukcji żelbetowych przydatne będzie specjalne oprogramowanie, które prezentujemy na stronie 12. Sprawne uzyskiwanie wyników obliczeń i rysunków pozwala szybko reagować na zmieniające się wymagania inwestora lub architekta, skupiając przy tym uwagę na podstawowych problemach projektu konstrukcyjnego. Programy w czytelny sposób prezentują efekty obliczeń. Zarówno dane, jak i wyniki mogą zostać bezpośrednio wydrukowane lub wyeksportowane do edytora tekstów w formie notatki obliczeniowej o tradycyjnym zapisie inżynierskim, który jest akceptowany przez urzędy kontrolne i firmy wykonawcze.

W numerze piszemy również o płytach i sklejkach budowlanych (str. 28), które są wykorzystywane w systemowych szalunkach do prac żelbetowych, przy budowie obiektów inżynieryjnych i nie tylko.
Zwracam Państwa uwagę również na artykuł o żurawiach budowlanych (str. 30), które są obecne na każdej budowie i bez nich realizacja inwestycji nie byłaby możliwa.

Zapraszam do lektury

Beata Gozdur – redaktor wydania

Świat Betonu 2011/1
Pierwszy w tym roku numer kwartalnika Budownictwo Monolityczne. Poświęcony on jest budowie betonowych dróg i obiektów mostowych w Polsce. Stworzenie sieci autostrad o łącznej długości ok. 810 km do 2013 roku to cel, jaki stawia Ministerstwo Infrastruktury w „Programie Budowy Dróg Krajowych”, o którym piszemy na stronie 34.

Nie będzie dróg i obiektów mostowych bez specjalistycznego sprzętu i sztuki budowlanej, które prezentujemy w artykułach w dziale Technologie. Specjalne oprogramowanie pomoże przy projektowaniu obiektów żelbetowych (str. 27).

Polecamy Państwu również artykuł o domieszkach uszlachetniających beton (str. 14) i nadających mu określone właściwości, które są niezbędne do realizowania obiektów w różnych warunkach atmosferycznych. Zapraszam do lektury
Świat Betonu 2010/3