Strona główna | Wydanie Drukowane
Rok wydania: Numer:
‹‹‹ poprzednia12345678następna ›››
Świat Betonu 2014/3

Drodzy Czytelnicy,

z wewnętrznego zestawienia Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wynika, że wartość zamkniętych projektów inwestycyjnych w ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku była ponad trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2013 r. To m.in. efekt zeszłorocznej decyzji o wydłużeniu okresu funkcjonowania 14 specjalnych stref ekonomicznych do końca 2026 r. Wedle wcześniej obowiązujących przepisów miały one funkcjonować do końca 2020 r.

Wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce, a także środki z budżetu polityki spójności na lata 2014–2020 będą kołem napędowym budownictwa w najbliższym czasie. Korzystnym wskaźnikiem jest również wzrost wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań, a także poprawa spływu bieżących należności.

Wszystko wskazuje na to, że przed nami okres lepszej koniunktury gospodarczej, niż do tej pory. W drugiej połowie roku firmy budowlane powinny już to odczuć w swojej działalności.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania Świata Betonu.
Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2014/2
Drodzy Czytelnicy,

z danych opublikowanych przez GUS wynika, że w okresie styczeń–marzec br. produkcja budowlano-montażowa była o 10,6% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 15,1%. Wzrost zrealizowanych robót budowlanych odnotowano we wszystkich działach budownictwa, zarówno w porównaniu z marcem ub. roku, jak i lutym br. W stosunku do marca ub. roku wzrost ten wyniósł: w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 48,6%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – 21,7%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – 11,7%.
Ożywienie gospodarcze jest już odczuwalne w firmach budowlanych, które nie mogą narzekać na brak inwestycji.

Dużym wsparciem polskiej gospodarki będą również środki z Unii Europejskiej. Z budżetu polityki spójności na lata 2014–2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Przy podziale środków nacisk położono na wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Dlatego najwięcej środków (27513,9 mln euro) przeznaczono na program rozwoju infrastruktury i środowiska, co będzie miało wpływ na charakter budownictwa w Polsce.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania Świata Betonu.

Redaktor naczelny
Beata Gozdur
Świat Betonu 2014/1
Drodzy Czytelnicy,

w Waszych rękach pierwszy numer Świata Betonu, pisma które do tej pory znaliście jako Budownictwo Monolityczne. Postanowiliśmy zmienić nazwę naszego dwumiesięcznika, aby jeszcze pełniej i bardziej drobiazgowo informować Państwa o nowinkach produktowych w zakresie betonu. Do tej pory pisaliśmy głównie o betonie wylewanym na budowie i urządzeniach do tego wykorzystywanych. Teraz chcemy zwrócić Państwa uwagę również na prefabrykaty betonowe wykorzystywane w budownictwie. Nie znaczy to jednak, że nie będziemy już opisywać realizacji bezpośrednio na budowie. Obecnie będziemy mogli jeszcze pełniej zaprezentować różnego typu rozwiązania, również z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych. Jestem przekonany, że będziemy dzięki temu jeszcze bardziej pomocni Państwu.

Zapraszam do lektury!

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2013/6
Drodzy Czytelnicy,

ze wstępnych danych GUS o PKB w trzecim kwartale 2013 roku można wnioskować o pierwszych oznakach przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Jak podaje prof. Stanisław Gomułka (główny ekonomista BCC) w swoim komentarzu, wzrost PKB w relacji rok do roku o 1,9% (o 1,7% po uwzględnieniu czynników sezonowych) jest nadal napędzany głównie przez eksport netto. Ale czymś nowym jest to, że po pięciu kwartałach spadku popytu krajowego miał miejsce jego wzrost, co prawda niewielki, bo tylko o 0,5% w porównaniu z III kw. 2012 r.

Dobrą wiadomością jest też to, że po czterech kwartałach spadku nakładów na inwestycje brutto w środki trwałe, odnotowano wzrost nakładów, choć też niewielki, bo o 0,6% r./r. W warunkach dobrej koniunktury inwestycje w środki trwałe i popyt krajowy rosną w tempie około 10 razy szybszym. To oznacza, że pole do dalszej poprawy jest jeszcze duże. W skali całego 2013 roku tempo wzrostu PKB będzie zapewne nieco poniżej 1,5%.

GUS podał także wzrost PKB w poszczególnych kwartałach w stosunku do kwartału poprzedniego. Dane te informują, że najsilniejsze spowolnienie miało miejsce w II kw. 2012 roku kiedy mieliśmy zerowe tempo wzrostu. Od III kw. ubiegłego roku mamy bardzo powolne wychodzenie ze stagnacji. Natomiast w kwartałach II i III br. mamy już bardziej wyraźną poprawę. Tempo wzrostu w tych dwóch kwartałach informuje nas, że jesteśmy w punkcie, kiedy gospodarka rośnie w tempie rocznym około 2,5%. To zaś oznacza, że wzrost PKB w 2014 r. powinien być w pobliżu 3%. Takie tempo może być wystarczające, aby przedsiębiorstwa odnotowały wyraźny wzrost zyskowności.

Tego też Państwu życzę w Nowym Roku.

Beata Gozdur – redaktor naczelny
‹‹‹ poprzednia12345678następna ›››
TEMAT MIESIĄCA
Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji betonowych

Konstrukcje betonowe, pomimo wysokiej odporności samego materiału na działanie ognia, również należy projektować z uwzględnieniem aspektu nośności ogniowej. Wraz z ekspertem Paroc wyjaśniamy, jak określać i dobrać odpowiednią metodę ochrony dla dźwigarów, kolumn, ścian i płyt z betonu. Czytaj więcej