Rok wydania: Numer:
Świat Betonu 2013/1

Szanowni Czytelnicy,

w bieżącym wydaniu Budownictwa Monolitycznego chcę zwrócić Państwa uwagę na budownictwo prefabrykowane (str. 18–21). Prefabrykacja w budownictwie ma na celu stworzenie „przemysłowych” warunków realizacji procesów produkcji budowlanej. Podstawowymi zaletami uprzemysłowienia prefabrykacji jest:
  • skłócenie cyklu budowy,
  • obniżenie pracochłonności (zwłaszcza na etapie wznoszenia konstrukcji nośnej),
  • możliwość racjonalnego wykorzystania nowoczesnych materiałów,
  • częściowe uniezależnienie produkcji budowlanej od warunków atmosferycznych,
  • obniżenie kosztu budowy.
Prefabrykacja nie jest jednak wolna od wad:
  • większa energochłonność,
  • znaczna kapitałochłonność,
  • włączenie w proces budowlany innych branż,
  • trudności z różnicowaniem układów funkcjonalnych (unifikacja wymiarów),
  • trudności z atrakcyjnym zagospodarowaniem przestrzennym.
Zapraszam również do zapoznania się z innymi artykułami w numerze, które prezentują ciekawe rozwiązania techniczne w tradycyjnej technologii monolitycznej.

Miłej lektury!
Tadeusz Bąk – dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2012/6
Drodzy Czytelnicy,

chociaż koniunktura nie jest sprzyjająca, podobno najlepsze interesy robi się właśnie w kryzysie. Dlatego spójrzmy nieco pod innym kątem na otaczający nas świat i rzeczywistość. Życie toczy się dalej, może jest to świetny moment, aby na chwilę się zatrzymać i zaplanować działania na przyszłość.
To również dobry czas na szkolenia i zdobywanie nowych kwalifikacji. Warto odwiedzić różnego typu targi i wziąć udział w konferencjach, które poszerzą nasz światopogląd.
Zapraszam Państwa na Budmę do Poznania (nasze sto-isko w hali 2 nr 55) i konferencję Stowarzyszenia DAFA „Technologie i wykonawstwo bez wad„ (więcej na str. 25), a w Nowym 2013 Roku życzę samych sukcesów i pogody ducha.

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Budownictwa Monolitycznego.
Beata Gozdur – redaktor naczelny
Świat Betonu 2012/4

Drodzy Czytelnicy,

z opracowania prof. Zofii Bolkowskiej, dotyczącego tendencji w polskiej gospodarce w I półroczu 2012 wynika, że tempo wzrostu gospodarczego było wolniejsze od relatywnie wysokiego w roku ubiegłym (w 2011 r. wzrost PKB w Polsce wynosił 4,3%). W I kwartale 2012 PKB wyniosło 3,5%, w II kwartale przewiduje się około 3%. W II kwartale br. w wielu obszarach notowano osłabienie dynamiki.

W okresie 6 miesięcy 2012 odnotowano wzrost produkcji budowlanej jedynie o 8% (rok temu 20%). Na słabsze wyniki w budownictwie wpływają problemy realizacji opóźnionych zadań infrastruktury drogowej.

Relatywnie dobre były wyniki w budownictwie mieszkaniowym. Liczba mieszkań oddanych do użytku w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. była o 25% wyższa niż rok temu, chociaż nadal popyt na mieszkania jest niski. Liczba zakończonych mieszkań była niewiele niższa od osiągniętego w 2008 r. (był to dla budownictwa mieszkaniowego najlepszy rok w całym 20-leciu). Słabsze niż na początku roku jest inwestowanie w rozpoczynane mieszkania (tylko o 0,8% rozpoczęto więcej mieszkań).

Natomiast korzystne jest przełamanie stagnacji na rynku inwestycyjnym. Mimo słabnącego wzrostu Polska znajduje się wśród krajów UE o najwyższych wskaźnikach wzrostu.

Pozytywną stroną pogorszenia koniunktury gospodarczej jest to, że wprowadzane są na rynek nowe technologie, energooszczędne, proekologiczne i broniące się na rynku swoją wysoką jakością. Piszemy o nich w bieżącym wydaniu Budownictwa Monolitycznego.

Zapraszam do lektury

Beata Gozdur – redaktor naczelny
Świat Betonu 2012/3

Szanowni Czytelnicy,

z danych GUS wynika, że tempo wzrostu gospodarczego Polski wyraźnie zwalnia. BCC w swoim komentarzu podaje, że można oczekiwać spadku dynamiki wzrostu PKB z około 3,5% w pierwszym półroczu br. do około 2,5% w drugim półroczu i około 2% w 2013 roku. Ale prognoza na przyszły rok jest teraz obciążona dużym błędem, ze względu na znów rosnącą niepewność dotyczącą niektórych krajów (Grecja, Hiszpania). Z drugiej strony osłabienie euro wobec dolara podtrzymuje sektor eksportowy strefy euro, szczególnie Niemiec. Kondycja gospodarki niemieckiej jest ciągle bardzo dobra, a to dla Polski ma duże znaczenie.

Nie ma jednak wątpliwości, że ten rok będzie ostatnim, w którym realizowanych będzie tak dużo kontraktów drogowych. GDDKiA w tym roku planuje wydać na inwestycje drogowe blisko 30 mld złotych. Część projektów, realizowanych na EURO 2012, nie została zakończona i wiele z nich będzie kontynuowanych później. W niedalekiej przyszłości pojawią się szanse dla branży betonowej w energetyce, w dostarczaniu materiału na terminale lotnicze, dworce kolejowe, czy też centra handlowe i budynki biurowe.

W bieżącym wydaniu Budownictwa Monolitycznego polecam Państwa szczególnej uwadze artykuły z działu Realizacje. Zapraszam również do zapoznania się z pozostałymi materiałami.

Miłej lektury.

Tadeusz Bąk – dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2012/2

Drodzy Czytelnicy,


budowa dróg i autostrad, w perspektywie zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, to kluczowe zadanie Polski, jako organizatora EURO 2012. Już teraz wiadomo, że nie wszystkie planowane inwestycje uda się dokończyć w 100%. Specjalna ustawa, wydana na potrzeby zapewnienia odpowiedniej przepustowości dróg podczas Mistrzostw, dopuszcza ruch pojazdów po niedokończonej inwestycji. Samochody będą mogły poruszać się po jezdniach, na których nie ma jeszcze warstwy ścieralnej. Tak zwana „przejezdność” niedokończonych dróg pewnie poprawi przepustowość, ale co z bezpieczeństwem jazdy po takiej drodze?

Bieżące wydanie Budownictwa Monolitycznego poświęcone jest budownictwu inżynieryjnemu i drogowemu. W dziale Realizacje mogą Państwo przeczytać o budowie autostrady A4 (str. 6), o drodze szybkiego ruchu S8 (str. 14), o moście koło Tarnowa (str. 9), a także o ekranach akustycznych (str. 12).

W artykule na str. 15 prezentujemy rodzaje nawierzchni betonowych, które są stosowane m.in. przy budowie dróg. O technice i technologiach wykorzystywanych w nowoczesnym budownictwie infrastrukturalnym mogą Państwo dowiedzieć się z artykułu na str. 21.

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi artykułami i zachęcam do polemiki na powiązane tematy.

Beata Gozdur – redaktor naczelny
Świat Betonu 2012/1

Drodzy Czytelnicy,


w pierwszym wydaniu Budownictwa Monolitycznego 2012 pragnę przekazać Państwu miłą informację, że od tej chwili pismo będzie dwumiesięcznikiem – dziękujemy za wciąż rosnące zainteresowanie naszym magazynem.

Temat bezpieczeństwa na budowach zawsze był i będzie aktualny. Ograniczanie wydatków inwestycyjnych kosztem bezpieczeństwa pracowników odchodzi do lamusa. Każda szanująca przepisy firma musi zadbać o BHP na budowie, tym bardziej, że jest to jeden z podstawowych punktów podczas kontroli przeprowadzanych przez PIP. System SECUMAX, który prezentujemy w artykule na str. 13, przychodzi z pomocą w zakresie tymczasowych zbiorowych zabezpieczeń krawędzi budynków i budowli.

W tym numerze poruszamy również temat sklejek wykorzystywanych w budownictwie. W zależności od przeznaczenia sklejki mogą być różne – z zabezpieczeniami krawędzi, filmami ochronnymi lub bez. Oferty firm, również w zakresie sklejek szalunkowych, prezentujemy w artykułach na stronach 23–26.

Nowym działem w Budownictwie Monolitycznym są Narzędzia. Prezentujemy w nim niezbędne na każdej budowie narzędzia ręczne i urządzenia pomiarowe, które usprawniają pracę z betonem, a także mogą być przydatne dla inżynierów (np. wymiarowanie).

Staramy się poruszać tematy, które są dla Państwa interesujące, ale również problematyczne. W artykule o konsystencjach mieszanek betonowych (str. 29) prezentujemy uwagi pana Kazimierza Ładyżyńskiego z Betoniarni-Laboratorium Hydrobudowy-1 odnośnie prawidłowości sformułowań, zawartych w specyfikacjach technicznych, które mogą wprowadzać w błąd przy opracowywaniu receptur mieszanek betonowych.

Zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi artykułami w numerze i życzę miłej lektury.


Tadeusz Bąk – dyrektor wydawnictwa
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy