Rok wydania: Numer:
Świat Betonu 2016/1
Drodzy Czytelnicy,

według danych GUS w styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 12,7 (przed miesiącem minus 16,1). Poprawę koniunktury sygnalizowało 10,3% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 23,1% (przed miesiącem odpowiednio 8,9% i 25,0%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie.

Od września 2015 r. diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są coraz bardziej negatywne. Odpowiednie prognozy w styczniu są mniej pesymistyczne od formułowanych w grudniu. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniej znaczące od planowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy zapowiadają nieznacznie mniejszy od oczekiwanego w grudniu spadek cen robót budowlano-montażowych.

Spośród badanych podmiotów 23,7% (przed rokiem 22,1%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Styczeń jest szóstym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

Chociaż powyższe dane nie są optymistyczne, należy pamiętać, że w okresie zimowym koniunktura budowlana nigdy nie wypada najlepiej. Pozytywną informacją jest natomiast wzrost ogłaszanych inwestycji, co wiosennie ożywi rynek budowlany.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Redaktor naczelny
Beata Gozdur

Świat Betonu 2015/3

Drodzy Czytelnicy,

w Waszych rękach kolejne wydanie Świata Betonu. Zapraszam do zapoznania się z artykułami z działu realizacje, a także technologie. Polecam również artykuł o stanie wykorzystania funduszy europejskich w 2015 roku.

Mijający rok był dla większości firm budowlanych udany, choć nadchodzący zapowiada się jeszcze lepszy.
Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami w tym roku, zapraszamy do współpracy w kolejnym roku.

Życzę Państwu samych sukcesów w Nowym 2016 Roku!

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2015/2

Drodzy Czytelnicy,

sezon budowlany w pełni, ale nie należy on do najbardziej udanych. Jak podaje GUS produkcja budowlano-montażowa po sześciu miesiącach tego roku była zaledwie 1% wyższa niż rok wcześniej, dla porównania w 2014 roku mogliśmy się cieszyć wzrostem o 9,8% w stosunku do 2013 roku.
Jak będzie się kształtowała produkcja budowlano-montażowa w kolejnych miesiącach?

Weźmy dane z poprzedniego roku: po ośmiu miesiącach był wzrost o 5,2%, ale w ujęciu miesięcznym – w sierpniu 2014 roku produkcja budowlano-montażowa była o 3,6% niższa niż w 2013 roku. Mając na uwadze spadki produkcji w czerwcu 2015 roku o 2,5%, miejmy nadzieję, że kolejne miesiące będą lepsze, choć pewnie nie będą to duże wzrosty.

W ostatnim kwartale 2015 mają w końcu ruszyć inwestycje dofinansowane z budżetu UE na lata 2014–2020. Wszystko jednak wskazuje na to, że korzyści z nich płynące odczujemy dopiero w 2016 roku.

Redaktor naczelny
Beata Gozdur
Świat Betonu 2015/1
Drodzy Czytelnicy,

bieżące wydanie ŚWIATA BETONU będzie dystrybuowane podczas kilku ważnych imprez targowych: Intermat w Paryżu, Intermasz w Poznaniu, Autostrada w Kielcach oraz Wod-Kan w Bydgoszczy. Ze względu na międzynarodowe targi w Paryżu dwa artykuły, powiązane z tą imprezą, są w języku angielskim. Zapraszam do ich przeczytania.

Dnia 19 marca b.r. w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego. Motywem przewodnim konferencji była przydatność betonu dla drogownictwa w świetle dokumentu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pt. „Ogólne specyfikacje techniczne”, obejmujący nowoczesne rozwiązania materiałowe dla projektowania i budowy nawierzchni oraz innych elementów dróg z betonu. Podsumowując spotkanie, Stowarzyszenie wyraziło nadzieję, że przekonało zaproszonych do tezy, iż przemysł betonu towarowego i jego zaplecze surowcowe, także wykonawcy w Polsce – są w pełni przygotowani do kompleksowej budowy najnowszej generacji autostrad, tras szybkiego ruchu, ale także dróg lokalnych – w technologii betonowej, z wymierną korzyścią zarówno dla inwestorów, jak i dla użytkowników. Branża ta dysponuje bowiem nowoczesną bazą produkcyjno-transportową, w niczym nie ustępującą standardowi UE.

O nowoczesnych technologiach i urządzeniach, wykorzystywanych do pracy z betonem, piszemy właśnie w Świecie Betonu – magazynie i stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nimi! Zachęcam również do wpisania się do newslettera, w którym na bieżąco przekazujemy najświeższe informacje dotyczące branży.

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2014/6
Drodzy Czytelnicy,

w listopadzie br. została zakończona praca naukowo-badawcza pt. „Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju” (więcej na stronie GDDKiA). Celem pracy była analiza kierunków rozwoju nowych materiałów, technologii i konstrukcji nawierzchni stosowanych w budownictwie drogowym. Wnioski z przedstawionego raportu końcowego pracy są niezwykle istotne i dotyczą całej branży drogowej w naszym kraju. Przewidują one kierunki, w których w najbliższych latach oraz w perspektywie 30 lat będzie podążało polskie drogownictwo. W raporcie czytamy, że nawierzchnie sztywne (z betonu cementowego) będą stosowane do budowy dróg wyższych kategorii ruchu oraz wyższych klas technicznych (stosowanie technologii betonu cementowego, głównie do budowy dróg autostradowych i ekspresowych).
Zalecenia w zakresie materiałów, nowych technologii i konstrukcji obejmują również aspekty dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg, badań i rozwoju drogownictwa oraz edukacji.
Wszystko wskazuje więc na to, że rola betonu w polskiej infrastrukturze drogowej będzie rosła.

W Nowym 2015 Roku życzę Państwu spełnienia wszystkich marzeń!

Redaktor naczelny
Beata Gozdur
Świat Betonu 2014/5

Drodzy Czytelnicy,

firmy budowlane z ogromną nadzieją patrzą na 2015 rok, bo ma to być rok, w którym ruszą inwestycje dofinansowane z Unii Europejskiej z budżetu na lata 2014–2020.

Niestety, w 2015 roku nastąpi kumulacja wydatkowania i nałożenie się realizacji perspektyw finansowych: kończącej się perspektywy finansowej 2007–2013 i nowej 2014–2020, co negatywnie może odbić się na efektywności wykorzystania środków unijnych.

Uproszczenie procedur ubiegania się o fundusze unijne byłoby dużym ułatwieniem dla małych podmiotów, starających się o niewielkie kwoty wsparcia. Rozbudowane wymogi biurokratyczne praktycznie ograniczają wsparcie finansowe tylko dla podmiotów dużych i średnich, a zależy nam przecież również na małych… Więcej o stanie wykorzystania funduszy europejskich na stronie 24.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa