Strona główna | Wydanie Drukowane
Rok wydania: Numer:
‹‹‹ poprzednia12345678następna ›››
Świat Betonu 2016/4

Drodzy Czytelnicy,

podczas konferencji zorganizowanej 22 czerwca w Warszawie dotyczącej perspektyw rozwoju polskiej gospodarki zaprezentowano m.in. dane Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. PKB Polski na tle krajów UE jest znacznie wyższe (w I kwartale 2016 roku: 2,6% w stosunku do 1,7%).

Dotychczasowe informacje o wynikach gospodarczych drugiego kwartału są optymistyczne: produkcja przemysłowa w kwietniu i maju wzrastała szybciej niż w roku ubiegłym, a badania koniunktury wskazują także na dobre nastroje w maju. Na rynku pracy nadal maleje stopa bezrobocia, wzrasta zatrudnienie i rosną wynagrodzenia.

Następuje jednak zwrot w polityce makroekonomicznej – wzmocnienie roli państwa kosztem mechanizmów rynkowych. W horyzoncie roku należy oczekiwać przyspieszenia wzrostu gospodarczego, jednak w dłuższej perspektywie tempo wzrostu osłabnie ze względu na rosnący deficyt finansów publicznych i mniejszą aktywność inwestycyjną sektora zagranicznego. Dlatego też IBnGR prognozuje, że w 2016 roku PKB wyniesie w Polsce 3,6%, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio: 3,5% i 3,0%. W tym czasie PKB w krajach UE powinno utrzymać się na poziomie 1,8%.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2016/1
Drodzy Czytelnicy,

według danych GUS w styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 12,7 (przed miesiącem minus 16,1). Poprawę koniunktury sygnalizowało 10,3% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 23,1% (przed miesiącem odpowiednio 8,9% i 25,0%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie uległa zmianie.

Od września 2015 r. diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są coraz bardziej negatywne. Odpowiednie prognozy w styczniu są mniej pesymistyczne od formułowanych w grudniu. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniej znaczące od planowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy zapowiadają nieznacznie mniejszy od oczekiwanego w grudniu spadek cen robót budowlano-montażowych.

Spośród badanych podmiotów 23,7% (przed rokiem 22,1%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Styczeń jest szóstym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

Chociaż powyższe dane nie są optymistyczne, należy pamiętać, że w okresie zimowym koniunktura budowlana nigdy nie wypada najlepiej. Pozytywną informacją jest natomiast wzrost ogłaszanych inwestycji, co wiosennie ożywi rynek budowlany.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania ŚWIATA BETONU.

Redaktor naczelny
Beata Gozdur

Świat Betonu 2015/3

Drodzy Czytelnicy,

w Waszych rękach kolejne wydanie Świata Betonu. Zapraszam do zapoznania się z artykułami z działu realizacje, a także technologie. Polecam również artykuł o stanie wykorzystania funduszy europejskich w 2015 roku.

Mijający rok był dla większości firm budowlanych udany, choć nadchodzący zapowiada się jeszcze lepszy.
Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami w tym roku, zapraszamy do współpracy w kolejnym roku.

Życzę Państwu samych sukcesów w Nowym 2016 Roku!

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
Świat Betonu 2015/2

Drodzy Czytelnicy,

sezon budowlany w pełni, ale nie należy on do najbardziej udanych. Jak podaje GUS produkcja budowlano-montażowa po sześciu miesiącach tego roku była zaledwie 1% wyższa niż rok wcześniej, dla porównania w 2014 roku mogliśmy się cieszyć wzrostem o 9,8% w stosunku do 2013 roku.
Jak będzie się kształtowała produkcja budowlano-montażowa w kolejnych miesiącach?

Weźmy dane z poprzedniego roku: po ośmiu miesiącach był wzrost o 5,2%, ale w ujęciu miesięcznym – w sierpniu 2014 roku produkcja budowlano-montażowa była o 3,6% niższa niż w 2013 roku. Mając na uwadze spadki produkcji w czerwcu 2015 roku o 2,5%, miejmy nadzieję, że kolejne miesiące będą lepsze, choć pewnie nie będą to duże wzrosty.

W ostatnim kwartale 2015 mają w końcu ruszyć inwestycje dofinansowane z budżetu UE na lata 2014–2020. Wszystko jednak wskazuje na to, że korzyści z nich płynące odczujemy dopiero w 2016 roku.

Redaktor naczelny
Beata Gozdur
‹‹‹ poprzednia12345678następna ›››
TEMAT MIESIĄCA
Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji betonowych

Konstrukcje betonowe, pomimo wysokiej odporności samego materiału na działanie ognia, również należy projektować z uwzględnieniem aspektu nośności ogniowej. Wraz z ekspertem Paroc wyjaśniamy, jak określać i dobrać odpowiednią metodę ochrony dla dźwigarów, kolumn, ścian i płyt z betonu. Czytaj więcej