GDDKiA: Wybudowany zostanie brakujący odcinek S7 w woj. świętokrzyskim

Ocena: 0
1814
10 października w siedzibie Oddziału GDDKiA w Kielcach podpisano umowę na realizację ostatniego fragmentu trasy S7 między Warszawą a granicą woj. małopolskiego. Nowy odcinek drogi ekspresowej o długości 7,6 km połączy wybudowany w tym roku fragment S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Koszt przedsięwzięcia to ponad 250 mln zł. Inwestycję zrealizuje firma Budimex SA.

Dzięki inwestycji, której zakończenie planowane jest w połowie 2020 r., droga krajowa nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości ok. 100 km zyska pełne parametry trasy ekspresowej. Nowa trasa będzie biegła po nowym śladzie na zachód od istniejącej drogi. Działania zmierzające do ochrony środowiska zostały zrealizowane na zlecenie GDDKiA jeszcze przed podpisaniem umowy w oparciu o decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 
Chodzi tu m.in. o przeniesienie siedlisk chronionego gatunku motyli przeplatka aurinia z miejsca, gdzie ma przebiegać nowa trasa. Wiązało się to z precyzyjnym i wysoce wyspecjalizowanym działaniem w określonym czasie poprzedzającym realizację inwestycji. Przeniesiono ściśle określone rośliny (czarcikęs łąkowy), na których znajdowały się larwy ww. motyli. Ponadto przesadzono kilka gatunków rzadkich roślin chronionych. Efekty wykonanych prac są na bieżąco monitorowane, co pozwala stwierdzić, że podjęte działania zakończyły się sukcesem.

 
Parametry techniczne:
 • Długość odcinka: 7,57 km
 • Przekrój drogi: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2x2), docelowo 2x3 pasy ruchu
 • Szerokość pasa ruchu: 3,5 m                                                                                   
 • Szerokość pasów awaryjnych: 2,5m                                                                
 • Szerokość pasa dzielącego: 12 m (w tym rezerwa na trzeci pas 2x3,5 m=7 m)
 • Maksymalne obciążenie: 115 kN/oś                                                                       
 • Liczba węzłów: dwa - Skarżysko Kamienna Północ, Skarżysko Kamienna Zachód
 • Liczba obiektów inżynierskich: dwa mosty, sześć wiaduktów drogowych (pięć w ciągu S7 i jeden nad S7) oraz dwa przejścia dla zwierząt średnich (dwa wiadukty w ciągu S7), pięć przejść dla zwierząt małych (przepusty), trzy ściany oporowe, cztery mury oporowe.
 • Wartość robót: 259 835 846,88 zł
 • Okres realizacji: 22 miesiące - z wyłączeniem trzymiesięcznych  okresów zimowych (15 grudnia -15 marca)
 • Data zakończenia: 9 maja 2020 r.
Znaczenie inwestycji:
 • zakończenie przebudowy do klasy "S" całej drogi krajowej nr 7 na terenie woj. świętokrzyskiego (ok. 97 km)
 • zamknięcie ciągu drogi ekspresowej S7 od Grójca do granicy z województwem małopolskim (ok. 200 km)
 • ominięcie Skarżyska Kamiennej
 • skrócenie czasu przejazdu
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno podróżujących S7 jak i mieszkańców Skarżyska Kamiennej
 • poprawa możliwości bezpiecznej migracji zwierząt przez drogę poprzez wygrodzenie drogi oraz wykonanie bezkolizyjnych przejść dla zwierząt małych i średnich.

Źródła i zdjęcie: GDDKiA, Budimex
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: