LeasingLEASING - POTRZEBY BRANŻY BUDOWLANEJ

Z badania przeprowadzonego na zlecenieBZ WBK Finanse & Leasing wynika, że przedsiębiorcy budowlani mają wyraźne wyobrażenie idealnej oferty leasingowej. Najbardziej cenią sobie nie koszt usługi, ale przejrzystość i zrozumiałość zapisów umów. Najważniejsze oczekiwania w branży budowlanej to: czytelne zapisy umów, korzystne warunki leasingu oraz uproszczona procedura oznaczająca mniejszą ilość wymaganych dokumentów. Ważna jest również elastyczność, która dotyczy zarówno sposobu budowania oferty jak i późniejszej obsługi. Istotna okazała się również możliwość łatwego kontaktu z doradcą leasingowym oraz jego kompetencje i zaangażowanie.
Potrzeby aktualnych i potencjalnych klientów z branży budowlanej zostały uwzględnione przez BZ WBK Finanse & Leasing przy opracowywaniu nowej oferty dla tego segmentu. Obejmuje ona finansowanie maszyn do robót ziemnych i fundamentowych (minikoparki, koparki kołowe i gąsienicowe, ładowarki, koparkoładowarki) oraz maszyn do robót drogowych (walce, równiarki drogowe, rozściełacze do asfaltu, frezarki do asfaltu, zagęszczarki, dźwigi samojezdne). Sfi nansować można także samochody ciężarowe i samochody specjalne np. betoniarki, wywrotki, pompy do betonu. Jest możliwość wyboru 3 miesięcy w okresie od grudnia do kwietnia, w których płaci się jedynie 10% wartości podstawowej raty spłacanej w pozostałych miesiącach. Rozważając różne formy fi nansowania maszyn i urządzeń, fi rmy budowlane najczęściej wybierają leasing, a następnie wypożyczanie maszyn. W badaniu wypożyczanie sprzętu wyprzedziło kredyt, który pojawia się dopiero jako trzeci w kolejności sposób fi nansowania
branży budowlanej. Według najnowszych statystyk Związku Polskiego Leasingu za I półrocze br. leasingodawcy sfi nansowali na rzecz fi rm budowlanych maszyny i urządzenia o wartości 1,2 mld zł,
co w ujęciu rocznym daje 44-procentowywzrost.
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy